ההבטחה

“תפרסם את הסיפור שלנו” ביקש הרב מהנער הצעיר במחנה ההשמדה. ההצגה “ההבטחה” ממלאת בנאמנות, בקשה מצמררת זו.

ההצגה מביאה את סיפורו המדהים של ספר תורה נדיר שלקח אילן רמון, האסטרונאוט הישראלי הראשון, מתהומות מחנה ההשמדה ברגן
בלזן, למרומי החלל. במלאת 16 שנים לטיסתה האחרונה והטרגית של החללית קולומביה, נביא את סיפורו של ספר התורה שריגש מאד את אילן רמון, והוא
החליט לספרו מהחלל לכל תושבי כדור הארץ.
בכך קיים אילן רמון הבטחה, שנתן הנער הצעיר לרבו במחנה ההשמדה, לספר את סיפור הספר ולפרסמו בעולם כולו.

משך ההצגה

1:00

יוצרים

מחזה דפנה אנגל
בימוי נועם שמואל
מוזיקה אייל וייס

משתתפים

עופר גרינרג / דניאל נחמן,
חי מאור / יעקב פישפלד )פלשקה(,
רבקה נוסן / נגה רוט גור, דורון בן דוד,
ליאור שיקווה, איתי בלייברג, רונה בקרמן