חיפוש
לוגו האתר בצבע שחור

תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

1. אתר זה, הוקם ומופעל ע"י תיאטרון באר-שבע (ע"ר) ("התיאטרון"), במטרה לספק למנויים ולקהל הלקוחות, אמצעי נוח לרכישת כרטיסים, ולקבלת מידע על התיאטרון; ההצגות והעשייה האומנותית; היוצרים והשחקנים ("האתר"). השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ("התנאים"). השימוש באתר מעיד על הסכמת משתמשי אתר לאמור בתנאים אלה. תיאטרון רשאי לשנות את התנאים מעת לעת, מבלי למסור על כך הודעה מוקדמת מראש, ותחילת תוקפם של השינויים תהא עם פרסומם.

2. המידע והשירותים המוצעים באתר, מוצעים בכפוף ובהתניית הסכמת המשתמשים, לאמור בתקנון זה. הוראות תקנון זה מנוסחות בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, והן מתייחסות לגברים ולנשים כאחד.

רכישת כרטיסים, מימוש, שינויים וביטולים

3. לצורך ביצוע הזמנה בממשק רכישת הכרטיסים באתר, יידרש המשתמש למסור פרטי חובה שונים, לרבות פרטי זיהוי, דרכי התקשרות, ופרטי אמצעי תשלום. לא תתאפשר רכישה ללא מסירת הפרטים המצוינים כשדות חובה למילוי.

3.1 רכישת הכרטיסים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי ו/או כרטיס מנוי. מנויי התיאטרון יוכלו לבדוק באתר את יתרות ההצגות העומדות לרשותם, ולבצע הזמנות חדשות, באמצעות מספר המנוי שהוקצה להם, בצירוף מס' ת.ז.

3.2 לדף רכישת כרטיסים ניתן להגיע מסרגל התפריט הראשי בראש כל דף, מדף הצגה, מלוח הצגות, מרכישת כרטיסים/רכישה מהירה, או מדפים שונים באתר, באמצעות כפתור מתאים.

3.3 השלמת ההזמנה מותנית באישור מנפיק כרטיס האשראי, באמצעותה התחייב המשתמש. עם השלמת הליך ההזמנה, יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש אישור, הכולל את פרטי ההזמנה.

3.4 במקרה בו ביקש המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון ו/או במקרה בו קיים ליקוי בפעילות האתר ו/או במקרה של קושי נקודתי בנגישות השימוש בו, ניתן לבצע את פעולת הרכישה באמצעות הטלפון, במוקד האנושי שמפעיל התיאטרון. פעולת הרכישה תיחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי אמצעי התשלום ע"י המשתמש, ואישור חיוב התמורה ע"י מנפיק כרטיס האשראי (במצטבר).

3.5 קישור לכרטיסים האלקטרוניים עצמם, ישלחו בסיום הליך ההזמנה באתר או בטלפון, בהודעת SMS למספר הטלפון שנמסר ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני המעודכנת בתיאטרון. בלחיצה על הקישור שנשלח, יוכל המזמין לראות את הכרטיסים שרכש. יש להציג כרטיסים שהתקבלו לסדרנים, בעת הכניסה לאולם בערב ההצגה. כל כרטיס מכיל ברקוד אישי, וניתן לניצול פעם אחת בלבד. כל שינוי שיבוצע בהזמנה המקורית יתעדכן אוטומטית בכרטיסים שנשלחו לרוכשם.

3.6 במידה ואישור ההזמנה לא התקבל בתיבת הדואר הנכנס שהוזנה בהליך ההזמנה, יש לבדוק קיומה בתיקיית "דואר זבל" (SPAM)או בתיקיות דומות CLUTTER), דוגמא). אם האישור לא נמצא, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של התיאטרון, באמצעות כפתור "צור קשר", המופיע בתחתית של כל עמוד, או במידע שימושי בתפריט ראשי בכל עמוד.

3.7 המקומות הישיבה בהצגות ישמרו עד לשעת תחילת ההצגה הנקובה בכרטיס. כדי לא להפריע למהלכה התקין של ההצגה, לקהל עצמו וככלל, לא תותר כניסת מאחרים להצגות. ככל שהדבר ניתן, התיאטרון שומר לעצמו את הזכות להפנות את המאחרים למקומות חלופיים שיוקצו, המצויים במתחמי עליה והיציע. אין באמור כדי לחייב את התיאטרון לעשות כן, והמאחר לא זכאי לכל טענה, מכל מין וסוג שהיא, כנגד התיאטרון הנוגעת לאיחורו כאמור.

3.8 בתקופות הגבלות רפואיות ו/או אחרות, ההוראות בפרק זה כפופות לתקנות ו/או להנחיות התקפות באותה העת. למידע מעודכן נוסף לחץ כאן.
4. ביטול עסקאות שהתבצעו באתר/במוקד ההזמנות, ניתן לבצע במוקד ההזמנות בלבד בטלפון 08-6266442. ניתן לבצע ביטול/החלפה של כרטיסים רק בשעות הפעילות של המוקד – עד 24 שעות לפני הצגה הקבועה לימים א'-ו'; ועד 72 שעות לפני הצגה הקבועה למוצ"ש.

דמי ביטול כרטיס: 5% מעלות הכרטיס.

5. נרכש כרטיס להצגה, אך נוצל בפועל ע"י הרוכש, מסיבה שאינה תלויה בתיאטרון, אינה מזכה בזכות להחזר תמורתו ו/או החלפתו באחר. חרף האמור, לתיאטרון בלבד שמורה הזכות לאפשר ניצול חוזר של כרטיס שנרכש כאמור, בתנאים מסוימים, ובשיקול דעתו הבלעדי.

מועדון ההטבות ורשימת תפוצה

6. הצטרפות למועדון ההטבות מתבצעת בדף מועדון ההטבות ו/או עם אישור קבלת הודעות ותוכן פרסומי מהתיאטרון במהלך הזמנת כרטיסים.

7. רישום לרשימת התפוצה של האתר, תשמש כהסכמה לקבלת כתבות, עדכונים, מידע פרסומי או שיווקי לכתובת הדוא"ל שהוזנה. תינתן אפשרות להסרה מרשימת תפוצה, בכל עת. יש להקפיד ולמלא פרטי קשר, לרבות דוא"ל, ומספר טלפון אחד לפחות, הזמינים להתקשרות, להקלת איתור משתמש, על מנת לדווח על שינויים, ביטולים, הטבות וכיוב'.

הגנת הפרטיות

8. הפרטים הנמסרים ע"י משתמשי האתר יישמרו במאגר המידע של בתיאטרון, שיעשה בו שימוש בכפוף לכל דין. המשתמש באתר מסכים ונותן בזאת לתיאטרון רשות, להשתמש בפרטי המידע אודותיו, לכל פעולה המותר על פי דין. למען הסר ספק ובכפוף לכל דין מובהר, התיאטרון מתחייב שלא להעביר את הפרטים האישיים שבידו לצדדים זרים.
9. אין למשתמש חובה למסור לתיאטרון פרטים כלשהם, אך בהיעדר פרטי חובה מסוימים, תימנע קבלת שירותי האתר, כולם או חלקם. עוד מובהר, שהגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים כאחד.

10. האתר עומד בתקן PCI DSS, ופועלות בו מערכות לאבטחת מידע ולשמירת פרטיו של המשתמש. המערכות מצמצמות את הסיכון הנשקף למידע הנקלט באמצעות מערכת האינטרנט. יחד עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות. לפיכך, התיאטרון לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש, הנובע – במישרין או בעקיפין – משימוש בלתי הוגן של אחרים, או כתוצאה ממחדלים שאינם בשליטת התיאטרון.
11. התיאטרון מתחייב לטפל ולתחזק את האתר כמיטב יכולתו, יחד עם זאת התיאטרון לא מתחייב כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת, חף מכל טעות או פגם, ושכל פגם או ליקוי בשירות יתוקן לאלתר. התיאטרון שומר על הזכות להפסיק את פעילות האתר, ובלבד שהודיע על כך בפרסום מראש.

קנין רוחני וזכויות יוצרים

12. כלל זכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע ובתכני האתר, וכל קניין רוחני אחר הנוגע בו שייכים לתיאטרון בלבד. השימוש במידע ובתכנים כאמור הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.

13. המשתמש אינו רשאי להעביר, להפיץ ו/או לשכפל כל מידע או תמונה אשר מוגנים בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע השייך לבעל קניין רוחני, ללא אישור בכתב מגורם המוסמך לכך, בתיאטרון באר-שבע.

סמכות שיפוט

14. בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בין הצדדים בהקשר לתנאים בתקנון זה, ו/או בכל הנובע מהם והכרוך בהם, תהא סמכות שיפוט ייחודית לבית המשפט המוסמך בבאר-שבע. על תקנון זה ותנאיו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.

אנו מאחלים לכולם גלישה מהנה ויעילה נשמח לקבל

הערות/הארות/הצעות למייל – [email protected]

לוגו האתר בצבע שחור
אזור אישי